Schoudernetwerk Twente

Schoudernetwerk Twente

Het Schouder Netwerk Twente is een groep fysiotherapeuten die het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen wil optimaliseren. Deze therapeuten zijn gespecialiseerd in schouderaandoeningen, lichamelijk onderzoek, (para-) medische interventies en consequenties voor de revalidatie.

Het schoudernetwerk Twente heeft het doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen door haar leden bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek (zoals vraaggesprekken, observatie, klinische tests en toepassing vragenlijsten) als het fysiotherapeutisch behandelen (welke interventies zijn het meest effectief).

Het schoudernetwerk Twente tracht dit doel onder meer te bereiken door het realiseren van een stimulerende vereniging waarin een continue overdracht van kennis, vaardigheden, inzicht en attitude plaatsvindt. Via jaarlijkse mailrondes, workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie aan onderzoek wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verder verbeterd.

Meer informatie over het Schouder Netwerk Twente (SNT) vind u op hier

Onze schoudertherapeut Casandra Roos heeft een spreekuur voor schouderklachten. De schoudertherapeut werkt samen met de schouderpoli van OCON (ZGT Hengelo- Almelo) en MST (Enschede).