Fysiotherapie bij kanker

Oncologie 

De zorg voor de oncologische patiënt is veelal complex  en vergt dan een multidisciplinaire aanpak. De fysiotherapeut kan helpen bij conditieverlies, spierkrachtverlies, vermoeidheid en oedeem. Deze zorg kan afgestemd worden met andere hulpverleners zoals huisarts, thuiszorg, mantelzorgers of specialisten.

Behandeling

De behandeling kan zowel tijdens als na de curatieve fase plaatsvinden en heeft als doel het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht  en het verbeteren van de conditionele factoren en begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen. Dit  om snelle terugkeer in de maatschappij te faciliteren.

Ondersteuning in palliatieve fase

In de palliatieve fase zullen de doelen vergelijkbaar zijn maar zullen de behandelaccenten  verschuiven. De  kwaliteit van leven  staat hierbij centraal. Dit laatste is eveneens van belang in de terminale fase waarin de fysiotherapeut  ondersteuning biedt in behoud van fysieke functies  en tegelijk rekening houdt met  veranderingen in wensen en doelstellingen van de patiënt en familie.

Onconet

Jeroen Vinke is lid van Onconet: de aangesloten fysiotherapeuten van Onconet zijn speciaal opgeleid om training te geven aan mensen tijdens of na de medische behandeling tegen kanker. https://www.onconet.nu